ΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μάτι: Ευθύνη του Δημοσίου αναγνωρίζει ακόμη μία απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας διαπίστωσε ξεκάθαρες ευθύνες του ελληνικού δημοσίου και διέταξε την αποζημίωση των συγγενών 73χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο στη φωτιά.

Ευθύνη του Δημοσίου για το τραγικό αποτέλεσμα που είχε η φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 διαπιστώνει ακόμη μία απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας το οποίο αναγνωρίζοντας “αιτιώδη σύνδεσμο” σε σειρά παραλείψεων με την εκατόμβη νεκρών, διατάσσει την αποζημίωση των συγγενών 73χρονης με ποσό 150 χιλιάδες ευρώ.

Το δικαστήριο στο σκεπτικό του απορρίπτει επί της ουσίας όλους τους ισχυρισμούς που προέβαλε το ελληνικό δημόσιο κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε εξετάστηκε η δυνατότητα οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, μη δεχόμενο τον ισχυρισμό του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου ότι η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών δεν ήταν ενδεδειγμένο μέτρο στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, ελλείψει επαρκούς χρόνου για την ασφαλή απομάκρυνση τους.

Οι δικαστές κρίνουν ότι υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς των οργάνων του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου και της επελθούσας ζημίας και τονίζουν ότι « είναι απορριπτέα όσα προβάλλει το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο, σχετικά με τη διακοπή του αιτιώδους συνδέσμου λόγω της συνδρομής γεγονότος ανωτέρας βίας, εξαιτίας των συνθηκών της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, της ταχύτητας και του τρόπου εξάπλωσής της, της πολεοδομικής διάταξης των πληγέντων οικισμών και των σχεδόν θυελλωδών έως πολύ θυελλωδών ανέμων που έπνεαν, καθιστώντας αντικειμενικώς αδύνατη την κατάσβεσή της, σε συνδυασμό με τις 15 συνολικά δασικές πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί την ίδια ημέρα στην επικράτεια, μεταξύ των οποίων και εκείνη της Κινέττας στον νομό Αττικής».

Το Δικαστήριο τονίζει ότι «ο ισχυρισμός του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου, με τον οποίο προβάλλεται ότι για τον υπολογισμό του ύψους της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης των εναγόντων πρέπει να ληφθεί υπόψη η καταβολή στον πρώτο των εναγόντων του ποσού των 10.000 ευρώ δυνάμει της από 26.7.2018 Π.Ν.Π. είναι απορριπτέος, δεδομένου ότι από το προσκομιζόμενο από το ίδιο το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο 264750/Σ.60789/Α.00/26.8.2022 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκύπτει ότι δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό στους ενάγοντες εξαιτίας του θανάτου της συγγενούς τους».

phgh’news247

Related Articles

Back to top button