ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής σε περιοχές NATURA

Ο σχεδιασμός του αρχηγείου της ΕΛΑΣ τίθεται σε πλήρη εφαρμογή.

Ο ειδικός σχεδιασμός του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αστυνόμευση περιοχών ΝATURA αλλά και δασικών οικοσυστημάτων, πάρκων και αλσών βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Στις συγκεκριμένες τοποθεσίες, απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή πολιτών, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, τα υπάρχοντα γενικά σχέδια Πολιτικής Προστασίας και τον κατά τόπους επιχειρησιακό σχεδιασμό, εφαρμόζονται μέτρα αστυνόμευσης, τα οποία κατά περίπτωση εντατικοποιούνται με σκοπό την προστασία των εν λόγω περιοχών και την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αποφάσεις από τις αρμόδιες Περιφέρειες.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε όλη την επικράτεια, διατίθεται αυξημένος αριθμός περιπολιών και συνεργείων ελέγχων (τάξης – ασφάλειας – τροχαίας – ειδικών υπηρεσιών), με σκοπό την ουσιαστική και συνεχή επιτήρηση δασικών περιοχών, την αποτροπή εισόδου πολιτών σε αυτές, τον τυχόν εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων, καθώς και την άμεση ενημέρωση και εκδήλωση πρώτων ενεργειών σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση και τον συντονισμό όλων των διατιθέμενων δυνάμεων, ώστε να επιχειρούν απρόσκοπτα καθ’ όλο το 24άωρο και να ενισχύονται ή ανακατανέμονται ανά περιοχή, εφόσον οι ανάγκες το επιβάλλουν.

Related Articles

Back to top button