ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΡΑΑΕΥ: Προσοχή στις «παγίδες» – Συμβουλές προς τους καταναλωτές ρεύματος

Συμβουλές προς τους καταναλωτές ρεύματος, οι οποίες ενισχύουν τη διαφάνεια δίνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), εφιστώντας την προσοχή για τις «παγίδες» που ενδέχεται να κρύβουν τα προϊόντα των παρόχων, στην έκθεση της σχετικά με τη λειτουργία της Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Απρίλιο.

Αφορμή για τις προειδοποιήσεις της Αρχής φαίνεται πως είναι οι αλλαγές που «έρχονται» στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, με την – αναμενόμενη – άρση της απαλλαγής της ρήτρας αναπροσαρμογής μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των άλλων μέτρων στήριξης που εκτιμάται πως θα περιοριστούν, μετά και την σύσταση της Κομισιόν προς την Ελλάδα.

Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ προανήγγειλε την κατάρτιση κατευθυντηρίων οδηγιών προς το σύνολο των προμηθευτών, ώστε η μετάβαση από τον Οκτώβριο στο πρότερο καθεστώς τιμολόγησης να πραγματοποιηθεί όσο γίνεται πιο ομαλά.

Δείτε την έκθεση με ένα κλικ εδώ:


Ενεργειακές συμβουλές προς τους καταναλωτές
Εκπτώσεις συνέπειας (εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμών)
(α) Μειούμενη έκπτωση συνέπειας

Η Αρχή έχει εντοπίσει την πρόθεση ορισμένων Προμηθευτών να παρέχουν εκπτώσεις εμπρόθεσμης εξόφλησης/συνέπειας στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών, οι οποίες ωστόσο αποδεικνύονται μη σταθερές, καθώς το ποσοστό της ταμειακής διευκόλυνσης στο οποίο αυτές μεταφράζονται, δεν παραμένει σταθερό κάθε μήνα. Αντιθέτως, αυτό μεταβάλλεται και συνήθως μειώνεται μετά το πέρας συνήθως των δύο πρώτων μηνών παραμονής στο προϊόν, χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί η έκπτωση συνέπειας.

Ως εκ τούτου, η Αρχή συστήνει προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, εξετάζοντας αναλυτικά τους όρους του κάθε προϊόντος ηλεκτρικής ενέργειας που επιλέγουν και να μην στέκονται απλά σε μία ελκυστική εμπορική παρουσίαση, που μπορεί να λειτουργεί ως ένα «παραπλανητικό δέλεαρ».

(β) Μη σωρευτική απόδοση ποσού έκπτωσης συνέπειας

Την προσοχή τους θα πρέπει να εστιάσουν οι καταναλωτές και στη μη σωρευτική απόδοση ενός ποσού έκπτωσης συνέπειας κατά τη διάρκεια της σύμβασης αναλογικά των ημερών κατανάλωσης, πρακτική η οποία ακολουθείται από κάποιους Προμηθευτές.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν πώς η έκπτωση συνέπειας αποδίδεται κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο πρόγραμμα προμήθειας και εάν αποδίδεται τόσο ποσοτικά όσο και χρονικά, όπως αναφέρουν οι όροι της σύμβασης που έχει υπογράψει.

(γ) Μη σταθερή έκπτωση συνέπειας

Η Αρχή έχει εντοπίσει προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν διαφορετική έκπτωση συνέπειας ανά μήνα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την διαφορετική έκπτωση αυτή και να προσέχουν την εμπορική παρουσίαση του προϊόντος.

(δ) Ex ante εκπτώσεις συνέπειας

Η Αρχή έχει εντοπίσει περιπτώσεις Προμηθευτών οι οποίοι που εφαρμόζουν ex ante έκπτωση συνέπειας στην αρχική τιμή προμήθειας, η οποία ωστόσο εξ ορισμού προϋποθέτει εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμού από τον καταναλωτή, που εκ των πραγμάτων θα λάβει ή όχι χώρα κατά την εξόφληση του λογαριασμού (ex post).

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η μείωση της τιμής προμήθειας του λογαριασμού μπορεί να είναι μόνον πρόσκαιρη και να ανατραπεί στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθεί έγκαιρα ο λογαριασμός.

Προϊόντα με χαμηλή τιμή προμήθειας (Προϊόντα κράχτες)
Πολλοί Προμηθευτές έχουν δημιουργήσει προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, τα οποία ωστόσο αφορούν μόνο σε νέους αλλά όχι σε υφιστάμενους πελάτες. Έχει παρατηρηθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών έχει συμβληθεί με αρκετά ακριβότερα προγράμματα.

Οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν στους Προμηθευτές τους να τους περάσουν στο πρόγραμμα με την χαμηλή τιμή προμήθειας. Η Αρχή συνιστά στους καταναλωτές να διαλέξουν τα προϊόντα με τις χαμηλότερες τιμές και να προχωρήσουν σε αλλαγή προγράμματος εντός του Προμηθευτή τους. Η αλλαγή αυτή θα γίνει άμεσα και χωρίς καμία χρέωση εφόσον το πρόγραμμα είναι κυμαινόμενο.

Τηλέφωνα Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Αναφορικά προς την επικοινωνία των καταναλωτών με τους Προμηθευτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι Προμηθευτές πρέπει να παρέχουν προς τους καταναλωτές με κάθε Λογαριασμό Κατανάλωσης πληροφορίες σχετικά με το τηλεφωνικό κέντρο και τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, προκειμένου οι καταναλωτές να απευθύνονται για την υποβολή παραπόνων και αιτημάτων.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί των προμηθευτών (με αστική χρέωση) είναι οι ακόλουθοι:

ΔΕΗ : 2112110770
ΕΛΙΝ: 2106241770
ΕΦΑ Energy: 2310320777, 2114120777
ΖΕΝΙΘ: 2311223099
ΗΡΩΝ: 2130333000
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 2177181133
ELPEDISON: 2181818128
NRG: 2111032132
PROTERGIA: 2103448500
VOLTERRA: 2130883000
VOLTON: 2163001000, 21041870770
WATT & VOLT: 2130189199
Παράταση περιόδου ισχύος των έκτακτων ρυθμίσεων (ν. 4951/2022)
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΓΕΟΠΥ/54277/4/23 (ΦΕΚ Β΄ 3312/18-05-23) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατείνεται η περίοδος ισχύος της απαγόρευσης εφαρμογής χρέωσης ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2023. Ως εκ τούτου, η Αρχή προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση κατευθυντηρίων οδηγιών προς το σύνολο των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε η μετάβαση από τον Οκτώβριο του 2023 στο πρότερο καθεστώς τιμολόγησης να πραγματοποιηθεί κατά το δυνατόν ομαλότερα και με απόλυτη συνέπεια και διαφάνεια προς τους καταναλωτές.

Βασικά σημεία θα αποτελέσουν το γεγονός ότι στην περίπτωση τυχόν τροποποίησης των όρων των συμβάσεων προμήθειας, οι Προμηθευτές οφείλουν για την έγκαιρη ατομική ενημέρωση των καταναλωτών για το γεγονός αυτό, με αναλυτική περιγραφή των όρων που πρόκειται να τροποποιηθούν (ή των νέων όρων). Η ενημέρωση των καταναλωτών καθώς και της Αρχής θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δύο μήνες πριν την επικείμενη τροποποίηση, δηλαδή μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, με ατομική επιστολή και όχι μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης.

Υπολογισμός κόστους ημερήσιας κατανάλωσης
Παράλληλα, σημειώνεται πως η Αρχή έχει αναπτύξει μία καινοτόμα εφαρμογή (κλικ εδώ), η οποία υπολογίζει διακριτά, αλλά και συνολικά τη συνεισφορά της χρήσης των οικιακών συσκευών στο τελικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Το www.electricitycostcalculator.gr είναι μία εφαρμογή στην οποία οι καταναλωτές επιλέγουν τις οικιακές συσκευές που διαθέτουν με ένα κλικ, εισάγουν τον χρόνο χρήσης κάθε συσκευής και επιλέγουν την τιμή κιλοβατώρας που προσφέρει ο Προμηθευτής τους.

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να υπολογίσουν ένα ενδεικτικό ημερήσιο και μηνιαίο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση των συσκευών που διαθέτουν στην οικία τους.

Έτσι, οι καταναλωτές αφενός ενημερώνονται ολοκληρωμένα για τη βέλτιστη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών που διαθέτουν και αφετέρου ενημερώνονται για τη σημασία της επιλογής συσκευών υψηλότερης ενεργειακής κλάσης.

ΠΗΓΗ: cnn.gr

Related Articles

Back to top button