ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές 2023 – Ο δήμος Αθηναίων ζητά αυστηρή τήρηση του νόμου για προεκλογικές αφίσες και φυλλάδια

Την αυστηρή τήρηση του νόμου για την προβολή τους με αφίσες και φυλλάδια ζητά από τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές της 21ης Μαΐου ζητά ο δήμος Αθηναίων.

Ο δήμος Αθηναίων ζητά να εφαρμοστεί στο ακέραιο ο νόμος σχετικά με την τοποθέτηση προεκλογικών περιπτέρων στο δημόσιο χώρο της Αθήνας, την ρίψη φυλλαδίων και την ανάρτηση πανό, αφισών γιγαντοαφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές της 21ης Μαΐου θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να εφαρμοστεί στο ακέραιο η παρ. 1 του αρ. 18 του Π.Δ. 15/2022, και ιδιαιτέρα η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, όπως και η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών για την προσωπική προβολή των υποψηφίων, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο, προκειμένου να παραμείνει η Αθήνα καθαρή από αφισορύπανση αλλά και από τη ρύπανση των προεκλογικών φυλλαδίων.

Εξάλλου, όπως σημειώνεται, ο δήμος Αθηναίων έχει ήδη παραχωρήσει ατελώς κοινόχρηστους χώρους για εγκατάσταση προεκλογικών περιπτέρων, καθώς και 450 στέγαστρα στάσεων στα κόμματα και στους συνασπισμούς κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους.

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων είναι υποχρεωμένες από τον ισχύοντα οργανισμό καθαριότητας, καθώς και από το νόμο, να απομακρύνουν τις παράνομα τοποθετημένες αφίσες και τις χωρίς αδειοδότηση από τον Δήμο κατασκευές και να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα. Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, που έχει εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2022, προβλέπει επιβολή χρηματικών προστίμων για την αυθαίρετη ρύπανση της πόλης.

ΠΗΓΗ; NEWSIT

Related Articles

Back to top button