ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2022: Η πρώτη εκτίμηση για τις βάσεις – Πτώση λόγω χαμηλών βαθμολογιών

Η πρώτη εκτίμηση για το πού θα κυμανθούν οι βάσεις εισαγωγής για τους υποψηφίους. Τα πολλά γραπτά με βαθμολογία κάτω από τη βάση και η ΕΒΕ χαμηλώνουν τον πήχη.

Η αγωνία των υποψηφίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2022 έλαβε τέλος το μεσημέρι της Τρίτης (28/06). Είτε μέσω των πινάκων που αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, της χώρας, είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας  είτε τέλος μέσω SMS, για όσους είχαν κάνει τη σχετική αίτηση.

Σειρά παίρνει η αγωνία για το που θα φτάσουν οι βάσεις των σχολών στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν, ο υπολογισμός των συντελεστών βαρύτητας και των μορίων. Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα λύκεια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όλης της χώρας και τους υπόλοιπους τρόπους γνωστοποίησης των βαθμολογιών. Σε αυτή περιλαμβάνονται και στατιστικά στοιχεία, για το πόσοι ήταν οι υποψήφιοι, τις επιδόσεις τους αλλά και οδηγός για το πώς θα υπολογίσουν τα μόρια έτσι ώστε να συμπληρώσουν κατάλληλα το μηχανογραφικό.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος, Οικονομόλογος – Αναλυτής, γράφει για την πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων:

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τις βαθμολογίες των υποψηφίων, φαίνεται να υπάρχει πτωτική τάση των βάσεων καθώς το ποσοστό των γραπτών που είναι κάτω από τη βάση είναι πολύ υψηλό. Επιπλέον παρατηρείται σημαντική «συρρίκνωση» των αριστούχων. Αναμένεται επίσης λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) να είναι αρκετοί αυτοί οι υποψήφιοι οι οποίοι θα μείνουν ‘εκτός’ των πανεπιστημίων και ιδιαίτερα αυξημένος φαίνεται να είναι ο αριθμός των κενών θέσεων που θα προκύψει στα πανεπιστήμια της περιφέρειας.

Συμπεράσματα ανά επιστημονικό πεδίο :

  • 1ο πεδίο (ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών) : Στη Γλώσσα οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν είχαν μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά ενώ στα Λατινικά πτώση υπήρξε στα ποσοστά των πολύ υψηλών βαθμολογιών σε σύγκριση με την Κοινωνιολογία.Στα Αρχαία Ελληνικά μόλις το 5,7 % είναι πάνω από 17 και στο μάθημα της Ιστορίας τα δεδομένα δεν είχαν σημαντικές αλλαγές.Αναμένεται να υπάρξει πτώση των βάσεων στις μεσαίες σχολές ενώ δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα οι υψηλόβαθμες όπως οι Νομικές σχολές και τα τμήματα Ψυχολογίας.
  • 2ο πεδίο (θετικών και τεχνολογικών επιστημών):Το 55 % των βαθμών στο μάθημα της Γλώσσας συγκεντρώνεται στις μεσαίες βαθμολογίες από 13 έως 17. Στα Μαθηματικά όπως ήταν αναμενόμενο μείωση έχουμε στις βαθμολογίες πάνω από 17 σε σχέση με την περσινή χρονιά.Στη Φυσική και τη Χημεία οι επιδόσεις των μαθητών δεν σημείωσαν ιδιαίτερες αλλαγές.Πιθανόν είναι να δούμε πτώση των βάσεων κυρίως στις μεσαίες σχολές.
  • 3ο πεδίο (επιστημών υγείας και ζωής): Και σε αυτό το επιστημονικό πεδίο το μάθημα της Γλώσσας δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις με την προηγούμενη χρονιά ενώ στη Βιολογία υπήρηξε αλλαγή προς τα κάτω στις βαθμολογίες πάνω από 18 όπως ακριβώς συνέβει και στο μάθημα της Φυσικής με το 13% να βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα και με το 50% να είναι κάτω από τη βάση.Στη Χημεία το 37% των βαθμών είναι κάτω από το 10 ενώ το 24% βρίσκεται στα υψηλά βαθμολογικά επίπεδα (17 και άνω).Η πτωτική τάση των βάσεων θα κάνει την εμφάνισή της και σε αυτό το πεδίο.
  • 4ο πεδίο (επιστημών οικονομίας και πληροφορικής):Στα Μαθηματικά τα οποία και δυσκόλεψαν περισσότερο τους υποψηφίους το ποσοστό κάτω από τη βάση αγγίζει το 73%.Ελάχιστες διαφορές προκύπτουν στα μαθήματα της Οικονομίας και της Πληροφορικής με μια μικρή μείωση να παρουσιάζεται στους βαθμούς από 17 έως 20.Στη Γλώσσα τα στατιστικά είναι παρόμοια με αυτά του 2021.Αναμένεται να σημειωθεί σημαντική πτώση των βάσεων εξαιτίας των πολύ χαμηλών βαθμολογιών στα Μαθηματικά.

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος ισχύουν συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του. Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄25) ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%.

Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Οι Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%. Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε υποψήφιος που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, για κάθε Τμήμα που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο, θα πρέπει να υπολογίσει τα μόριά του, πολλαπλασιάζοντας τους βαθμούς στα 4 πανελλαδικά μαθήματα (και σε τυχόν ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα) επί τους αντίστοιχους συντελεστές για κάθε μάθημα, όπως φαίνονται στις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις. Έτσι, κάθε υποψήφιος φέτος θα έχει πιθανόν διαφορετικό αριθμό μορίων για κάθε Τμήμα/Σχολή και όχι έναν ενιαίο αριθμό μορίων για ολόκληρο το Επιστημονικό Πεδίο (για τα ΓΕΛ) ή τον Τομέα (για τα ΕΠΑΛ), που είναι υποψήφιος.

Πώς θα υπολογίσετε τα μόρια

Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Kaloumenou Valentini

Σπουδάζω δημοσιογραφία στην μεγάλη σχολή του ΑΝΤ1, γράφω στο πανελλήνιο δίκτυο ενημέρωσης και κατάγομαι από την όμορφη Τήνο! Συντονιστείτε μαζί μας, για να μαθαίνουμε μαζί καθημερινά, τις σημαντικότερες ειδήσεις της χώρας. Άρθρα και απόψεις για όλα όσα τρέχουν !

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button